Monitoring izveštaj za period januar – maj 2015

• Sloboda izražavanja – obrađeno je 8 slučajeva napada i pretnji na novinare, 5 slučajeva pritisaka, kao i 7 slučajeva hakerskih napada na informativne portale – autori analiziraju uzroke i posledice, i ukazuju na mere za njihovo otklanjanje; sudski postupci: analiza 2 slučaja – Srđan Škoro protiv „Večernjih novosti” i Jasminka Kocijan protiv agencije Tanjug, na kojima će se graditi praksa u primeni odredaba Zakona o javnom informisanju i medijima (pravo novinara da u mediju objavi istinitu tvrdnju ili iznese mišljenje, i da van medija iznese svoje mišljenje kao lični stav), kao i u primeni odredaba Zakona o sprečavanju diskriminacije i zlostavljanja na radu; analiza trećeg slučaja – Emir Kusturica protiv E-novina – odgovara na pitanje kakav je stav srpskih sudova kada je reč o obavezi medija da proveri istinitost informacije koju objavljuje, u slučaju kada tu informaciju samo prenosi iz nekog drugog medija;

anem-banner220x183

• Implementacija postojećih zakona – Zakon o javnom informisanju i medijima: kako teče sprovođenje procedure projektnog sufinansiranja putem javnih konkursa i koji su problemi u praksi; Zakon o elektronskim medijima: koje podzakonske akte Regulatorno telo za elektronske medije može doneti radi efikasnijeg sprovođenja tog zakona; kratka analiza 6 pravilnika čije je predloge Regulator u ovom periodu utvrdio;
• Usvajanje novih zakona – analiza Nacrta zakona o oglašavanju i njegovih nedostataka;
• Rad nadležnih organa – Regulatorno telo za elektronske medije: koje mere je Regulator u ovom periodu izrekao pružaocima medijskih usluga i zbog čega; samoregulatorno telo Savet za štampu: da li je bilo povrede odredaba Kodeksa novinara o poštovanju autorskih prava u slučaju „Politika”protiv „Blica” (preuzimanje četiri „Politikina” teksta bez saglasnosti tog medija); kakav je ishod postupka po žalbi Bebe Kanački, portparolke psihijatrijske bolnice u Vranju, protiv „Kurira”, zbog neovlašćenog korišćenja snimka sa društvenih mreža, nastalog u vreme dok je bila novinarka TV Fokus; rad državnih organa: Zaštitnik građana – šta u svom Redovnom godišnjem izveštaju za 2014. godinu piše Zaštitnik građana o stanju medijskih sloboda i medijskoj situaciji; medijska hajka protiv Saše Jankovića, Zaštitnika građana; Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Redovan godišnji izveštaj Poverenika o sprovođenju oba zakona iz njegove nadležnosti – šta su osnovne tendencije i izazovi u implementaciji Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja;
• Proces digitalizacije – završna faza procesa digitalizacije i najveći izazov za medije posle njenog okončanja;
• Proces privatizacije medija – zašto kasni proces privatizacije medija;
• Zaključak Izveštaja – kakva je bila medijska situacija u prvih pet meseci 2015. i šta je karakteriše.

Šezdeseti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,
potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova!

Možda Vam se svidi i