Sremska Mitrovica – Narodna skupština Republike Srbije poslednjeg dana jula meseca usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji na snagu stupa danas.

„Pre usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama kontaktirani smo od strane Stalne konferencije gradova i opština da damo svoje primedbe i predloge. Koliko sam mogao da primetim zakonodavac je u najvećoj meri uvažio naše mišljenje, što je jako dobra stvar“, rekao je Miroslav Jokić, načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove.

Usvajanjem ovog Zakona proces Javnih nabavki je u znatnoj meri ubrzan, što se smatra i najvećom izmenom u odnosu na dosada važeći Zakon.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da su od sada javne nabavke male vrednosti nabavke do 5 miliona dinara, povećane su takse za ulaganje zahteva za zaštitu prava i to: 60.000,00 dinara za javne nabavke male vrednosti i 120.000, dinara za ostale nabavke, a u zavisnosti od procenjene vrednosti same nabavke. Produžen je i rok za dostavljanje zahteva za zaštitu prava kojim se osporava sadržina poziva i konkursne dokumentacije.

Prema rečima Jokića, usvajanjem ovog Zakona očekuje da će u znatnoj meri sam proces javnih nabavki biti brzi, bolji i efikasniji.

Možda Vam se svidi i