Sremska Mitrovica – Povodom sve češćih „špekulacija o otkazima“ pojedinih sindikata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a u skladu sa obavezama Ministarstva unutrašnjih poslova da poštuje smanjenje zaposlenih u javnom sektoru; Ministarstvo će u narednih 10-ak dana u sve PU i organizacione jedinice uputiti Upitnik i Anketu u kojima će se zaposleni izjasniti:

1. U upitniku: da li su zaposleni zainiteresovani ili nisu za mogućnost rešavanja pitanja daljeg rada u Ministarstvu (penzionisanje; otpremnina ili neka druga ponuđena mogućnost). Samo izjašnjavanje zaposlenog gde je odgovor DA ne znači da zaposleni kasnije NE MOŽE DA SE PREDOMISLI (odnosno nije obavezujući).
2. Nakon upitnika svi zaposleni će biti anketirani gde će biti ponuđene tri opcije (penzionisanje u skladu sa zakonskim uslovima; otpremnina za preostale dve godine rada ko ispunjava uslove za penziju a fali mu na pr. 2 godine) i neka druga ponuđena mogućnost (još uvek nemamo jasno definisan pregled upitnika).

Iz tog razloga je Koordinacioni centar Sremska Mitrovica izdao saopštenje kako se ne bi širila panika nakon dostavljanja Upitnika i Ankete.

srpska-policija

U saopštenju se između ostalog navodi da neće postojati mogućnost penzonisanja po osnovu učešća u ratu i da će iznos otpremnine koja će biti ponuđen iznositi maksimalno 8.000 evra (1.000.0000 dinara).

Ministarstvo unutrašnjih poslova za iduću 2016. godinu ima smanjenje 2,5 % budžeta što znači da Ministarstvo ima oko 1.000 zaposlenih više; od tog broja je do sada u penziju otišlo 400 zaposlenih; do kraja godine bi trebalo da ode još nešto malo više od 200 zaposlenih.

„Ono što je bitno je da zaposleni znaju da otpuštanja neće biti već će se gledati da se oni koji su na neplaćenom odsustvu izjasne da li su zainteresovani za dalji rad u Ministarstvu i da se pronađe odgovarajuć model rešavanja problema bez otpuštanja ljudi. U slučaju bilo kakve zloupotrebe u popunjavanju ovih Upitnika i Anketa obavezno se sa pitanjima obratiti rukovodstvu KC Sremska Mitrovica koje će Vam ili odmah odgovoriti ili preko svojih predstavnika iz redova Predsedništva pribaviti odgovor na pitanja koja budu aktuelna“, piše u saopštenju.

Možda Vam se svidi i