Sremska Mitrovica – Lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica uputila je javne pozive za podnošenje Inicijativa za dodelu Novembarske nagrade Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu, kao i za podnošenje Inicjativa za dodelu Plakete Grada Sremska Mitrovica, takođe za ovu godinu. Rok za podnošenje ovih Inicijativa zvanično ističe sutra.

Obrazložene pismene inicijative za dodelu Novembarske nagrade i Plakete Grada Sremska Mitrovica mogu se podneti još sutra Komisiji za priznanja Skupštine Grada, putem Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu.

grad

Novembarska nagrada je gradsko priznanje, a dodeljuje se svake druge godine počev od 2009. godine, građanima u znak priznanja za značajna dostignuća u oblastima: – privrede, – obrazovanja, zdravstva, nauke, – kulture, – sporta i – za poseban doprinos na afirmaciji grada. Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.

Plaketa Grada dodeljuje se pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu. Nagrada podrazumeva uručenje diplome. Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.

Odluku o dodeli oba priznanja donosi Skupština grada Sremska Mitrovica, a na predlog Komisije za priznanja Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i