Firme u Srbiji imaju rok do 31. marta da Agenciji za privredne registre dostave Izveštaj za statističke potrebe, dok redovni Godišnji finansijski izveštaj moraju da pošalju do kraja juna.

Od početka marta, posebnom informacionom sistemu Agencije pristupilo je oko 60.000 poreskih obveznika. Više od 80 odsto njih je istovremeno sa Izveštajem za statističke potrebe pristupilo sastavljanju i svojih Redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014, kažu u Agenciji za privredne registre.

– Imajući u vidu da se Poseban informacioni sistem Agencije primenjuje prvi put, korisnicima je na raspolaganju Tehničko uputstvo, sa detaljnim instrukcijama za rad u sistemu, kao i posebna tehnička podrška koja se može potražiti mejlom sd@apr.gov.rs ili telefonom 011/20-23-350. Ukoliko se APR-u pošalje zahtev na mejl finizvestaji@apr.gov.rs, Agencija će elektronskom poštom poslati obvezniku detaljnu instrukciju sa informacijama o vrsti i obimu finansijskog i drugih izveštaja koje pravno lice ili preduzetnik treba da dostavi Agenciji, kojih kontrolnih pravila treba da se pridržava da bi se dostavio potpun i računski tačan finansijski izveštaj, koju dokumentaciju treba predati u skladu sa čl. 34 Zakona o računovodstvu. Ukoliko se APR-u pošalje zahtev na mejl obveznici@apr.gov.rs, konkretno pravno lice ili preduzetnik dobiće informaciju da li se nalazi u evidenciji obveznika primene Zakon – objašnjavaju u Agenciji.

Pored toga, na internet stranici APR, u Registru finansijskih izveštaja, objavljene su detaljne informacije o načinu sastavljanja i dostavljanja izveštaja za 2014. godinu, propisi, kao i obrasci za sve one koji žele da sastavljaju finansijske izveštaje u papirnom obliku.

Na sajtu su dostupne i pretrage evidencije obveznika za 2014 i pretrage preduzetnika sa obaveštenjem o primeni dvojnog knjigovodstva za 2014.

Izvor: Blic

Možda Vam se svidi i