Sremska Mitrovica – Lokalna samuprava Grada Sremska Mitrvica uputila je javni poziv za podnošenje Inicijativa za dodelu Plakete grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu.

Plaketa Grada dodeljuje se pravnim licima i građanima koji su se posebno istakli svojom delatnošću na humanitarnom, kulturnom i drugom planu. Nagrada podrazumeva uručenje diplome.

Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.
Odluku o dodeli priznanja donosi Skupština grada Sremska Mitrovica, a na predlog Komisije za priznanja Skupštine grada Sremska Mitrovica.

sremska mitrovica

Obrazložene pismene inicijative za dodelu Plakete Grada se podnose ovoj Komisiji, putem Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, zaključno sa 13. oktobrom ove godine.

Možda Vam se svidi i