Sremska Mitrovica – Direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, Nebojša Malenković, zajedno sa Vladimirom Sanader, direktorom Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“ i predstavnicima Mesne zajednice Laćarak posetio je radove na izgradnji fekalne kanalizacije koji se izvode u ovom sremskom selu.

U pitanju su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u ulicama Karađorđeva, deo Sremske i Niska, ukupne dužine 1,8 kilometara čijim završetkom će kanalizacija u Laćarku konačno biti puštena u rad. Na kanalizaciju u Laćarku će biti priključeno 90% stambenih objekata i 100% privrednih subjekata ovog sela.

Investitori radova jesu Grad Sremska Mitrovica i Uprava za kapitalna ulaganja, ukupno za ove radove izdvojeno je 18.481.272 dinara. Rok za završetak radova je sedamdeset radnih dana, a izvođač radova je „Mašinkop“ doo Šabac.

https://soundcloud.com/ozon-radio-redakcija/nebojsa-malenkovic-direktor-uprave-za-kapitalna-ulaganja-ap-vojvodine

Direktor JP „Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“, Vladimir Sanader izrazio je zadovoljstvo tokom i dinamikom dosadašnjih radova, naglašavajući da je zahvaljujući Upravi za kapitalna ulaganja urađen duplo veći posao od planiranog. Sanader je najvio da će se i u narednom periodu nastaviti radovi na izgradnji kanalizacije u Laćarku.

„ Ove godine smo uspeli konačno da završimo projekat izgradnje fekalne kanalizacije u Mačvanskoj Mitrovici, tako da se nadam da će u sledećoj godini Grad imati više sredstava da uloži u izgradnji kanalizacije u Laćarku. Takođe se nadam da će i pokrajinska administracija u narednom periodu izdvojiti mnogo veća sredstva za ove radove što će u znatnoj meri uticati i na samu njihovu dinamiku“, rekao je Sanader.

Izgradnja fekalne kanalizacije u delu naseljenog mesta Laćarak počela je još 2007. godine, jer postojeći sistem prikupljanja otpadnih voda putem septičkih jama nije bio funkcionalan zbog visokog nivoa podzemnih voda.

Do 2015. godine sredstvima Grada Sremske Mitrovice i Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodina izgrađen je primarni kolektor uz saobraćajnicu P-103 i jedan deo sekundarne mreže ukupne dužine 15,5 kilometara u 13 ulicaČ 1. Novembra, Trive Vitasovića, Đure Đakovića, Slobodana Penezića, Pinkijeva, Mitrovačka, Vojvođanska, Zmajeva, Branka Radičevića, Gaje Šuljmanca, Planinska, deo Sremske i deo Karađorđeve. Do sada je ukupno u izgradnju fekalne kanalizacije u Laćarku uloženo 213.800.789 dinara.

Možda Vam se svidi i