Sremska Mitrovica- U vreme praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće po sledećem rasporedu:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
11. aprila od 07:00 do 20:00 časova
10,12,13. aprila od 07:00 do 14:00 časova

– Telefonsko savetovalište
11. aprila od 07:00 do 20:00 časova
10,12,13. aprila od 7:00 do 14:00 časova

dom-zdravlja-293x160

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

– Školski dispanzer
10,11,12,13. aprila od 07:00 do 20:00 časova

U vreme praznika stomatološke usluge pružaće se u Dispanzeru na Savi:

– Stomatološka zdravstvena zaštita
11. aprila od 07:00 do 20:00 časova
10,12,13. aprila od 7:00 do 14:00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane državnog praznika.

Možda Vam se svidi i