Sremska Mitrovica – Rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za prevoz studenata ističe u utorak, 20. oktobra.

Kako se navodi u Konkursu za dodelu sredstava iz budžeta koji je početkom meseca raspisala Gradska uprava za obrazovanje pravo učešća imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Studenti koji koji imaju status budžetskog studenta, studenti koji imaju status samofinansirajućeg studenta koji nije obnovio nijednu godinu studiranja, a koji nisu korisnici usluga studentskih domova, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške i studenti koji svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar na teritoriji Republike Srbije.

studenti-stipendija

Uz prijavu kandidati dostavljaju:
• obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.org.rs),
• Uverenje ( ili overena fotokopija) o državljanstvu RS,
• Dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Sremska Mitrovica,( fotokopija lične karte)
• Potvrda fakulteta ( ili fotokopija indeksa) da studiraju osnovne akademske studije na teret budžeta RS • Za samofinansirajuće studente potvrda fakulteta ( ili fotokopija indeksa) da nisu obnovili nijednu godinu studiranja
• Izjava da nisu korisnici, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške,
• Uverenje Centra studentskih domova da nisu korisnici usluga studentskih domova
• Izjava da svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – mesto studiranja, na teritoriji Republike Srbije.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom Komisija razmatra i ocenjuje ispunjenost svih uslova propisanih Programom, u roku od 5 (pet) dana od dana završetka Konkursa. Neblagovremene prijave se neće razmatrati. Za studente čije su prijave blagovremene, potpune i dopuštene, Komisija dostavlja načelniku Gradske uprave spisak svih koji ispunjavaju uslove. O dodeli sredstava iz budžeta za prevoz studenata učesnicima Konkursa načelnik Gradske uprave će odlučiti rešenjem u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave zapisnika od strane Komisije. Učesnici u postupku dodele sredstava iz budžeta za prevoz studenata imaju pravo prigovora. Protiv rešenja učesnik Konkursa može podneti prigovor Gradskom veću u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rešenja. Na osnovu konačnog rešenja o dodeli studentskih stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiranju sa studentom. Stipendisti ne mogu istovremeno biti i korisnici stipendija koje dodeljuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije ili Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Prijave se dostavljaju na adresu:
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANjE
ulica Svetog Dimitrija br. 13 22000
Sremska Mitrovica sa naznakom „Javni Konkurs za dodelu sredstava za studentski prevoz“
lično ili putem pošte

Sve dodatne informacije u vezi javnog Konkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 23.

Konkurs je otvoren do 20. oktobra 2015. godine. Prijave za konkurs možete pronaći OVDE.

Možda Vam se svidi i