Sremska Mitrovica – Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede 20. septembra objavio je konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske i priključne) u poljoprivredi.

Kako se navodi u tekstu konkursa sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

traktor

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata
Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,rok otplate kredita 60 meseci,otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Konkurs je otvoren do 12. oktobra 2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451.
Više informacija, kompletan tekst konkursa i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDE.

Možda Vam se svidi i