Sremska Mitrovica – Na 66. održanoj sednici Gradsko veće donelo je Program za dodelu sredstava uspešnim pojedincima iz oblasti obrazovanja, za koji će konkurs biti raspisan u drugoj polovini januara.

„Ovim programom kojim su  grad Sremska Mitrovica i Gradska uprava za obrazovanje želeli su da nagrade i podstaknu na dalji rad i individualni razvoj sve uspešne pojedince iz oblasti obrazovanja, se utvrđuju kriterijumi, uslovi i sam postupak dodele sredstava iz budžeta grada „, rekla je Mirjana Pjevac, načelnik Gradske uprave za obrazovanje.

srednjoskolci

Sredstva se odobravaju uspešnim pojedincima koji:

– postižu zapažene rezultate u toku školovanja, studiranja, stručnog usavršavanja;
– ostvare zapažene rezultate iz oblasti obrazovanja na najvišem rangu takmičenja: republičkom, međunarodnom, a po prvi put koriste sredstva iz budžeta grada Sremska Mitrovica po nekom osnovu;
– koriste sredstva za nabavku neophodne stručne literature i opreme koja se koristi u radu uspešnog pojedinca i stručna putovanja u zemlji i inostranstvu;
– predlažu i realizuju kvalitetne programske i druge aktivnosti

Konkurs će biti otvoren do 25. decembra 2015 godine, odnosno do utroška sredstava.

Za ove namene u budžetu grada je planirano 400.000 dinara.

Možda Vam se svidi i