Sremska Mitrovica – U Filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je počela zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO).

Zamena će se vršiti do kraja naredne godine, odnosno do 31. decembra 2016. godine, do tada će paralelno važiti zdravstvene knjižice i kartice zdravstvenog osiguranja. Nakon navedenog datuma važiće samo kartice zdravstvenog osiguranja.

knjizice

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju RFZO Potrebno je da se poslodavci blagovremeno obrate matičnoj filijali/ispostavi radi usaglašavanja podataka unetih u matičnu evidenciju, imajući u vidu da je pre slanja zahteva Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca, koji izrađuje kartice zdravstvenog osiguranja, neophodno da osigurano lice na obrascu koji se štampa iz matične evidencije potpisom potvrdi tačnost podataka.

Iz RFZO posebnu pažnju skreću na proveru i odjavu članova porodice – dece, koja se ne nalaze na školovanju.

Troškovi izdavanja zdravstvene kartice iznose 400,00 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici.
1) Troškove izdavanja zdravstvene kartice za sebe i članove porodice snosi osigurano lice.
2) Međutim, troškove izdavanja zdravstvene kartice može za svoje zaposlene i članove njihovih porodica da uplati i poslodavac.
Poslodavac uz dokaz o uplati dostavlja i spisak zaposlenih i članova njihovih porodica za koje je izvršena uplata na ime troškova izdavanja KZO.
Ukoliko poslodavac ne vrši uplatu za izdavanje KZO za zaposlene i članove njihovih porodica, dužan je da filijali/ispostavi dostavi uplatnice za zaposlene i članove njihovih porodica koji su sami izvršili uplatu za izdavanje zdravstvene kartice.

Sve neophodne dodatne informacije možete dobiti u matičnoj filijali-ispostavi, odnosno na sajtu Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje.

Možda Vam se svidi i