Sremska Mitrovica – Rani javni uvid, materijal za izradu plana detaljne regulacije proširenja groblja u Jarku obavljaće se u holu zgrade Gradske kuće Sremska Mitrovica od 15. do 30. jula.

U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja.

Iz lokalne samouprave Grada Sremska Mitrovica obaveštavaju i pozivaju organe, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćena da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanom obliku na Gradsku upravu za urbanizam komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija, broj 13 u Sremskoj Mitrovici.

Možda Vam se svidi i