Sremska Mitrovica – Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva sva lica muškog pola sa teritorije opštine Sremska Mitrovica, rođena 1997. godine i starijih godišta (1984 – 1995.) koja iz određenih razloga do sada nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršila 18 godina života, da se jave u OPŠTINSKU KANCELARIJU CENTRA MINISTARSTVA ODBRANE PO MESTU PREBIVALIŠTA (Sremska Mitrovica, Ruma, Šid, Pećinci i Irig) radi uvođenja u vojnu evidenciju.

Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svakog radnog dana u opštinama Sremska Mitrovica, Ruma, u opštini Irig svakog utorka, a u opštini Šid i Pećinci svake srede, u periodu od 2. do 27. februara ove godine u vremenskom periodu od 09:00 do 14:00 časova.

Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju, na uvid treba da ponese:

– Ličnu kartu
– Uverenje o Državljanstvu Republike Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih

Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se radi uvođenja u vojnu evidenciju jave nadležnom diplomtsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Opšti poziv proizvodi isto pravno dejstvo kao i pojedinačni poziv (član 10. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi).

Možda Vam se svidi i