Sremska Mitrovica- Dom zdravlja “Sremska Mitrovica” raspisao je oglas za prijem u radni odnos radnika na određeno vreme sa punim radnim vremenom do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja.

Konkurs je objavljen 10. marta na sajtu Doma zdravlja a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

konkurs

Oglas je raspisan za radno mesto:

medicinska sestra- tehničar, u Odseku pedijatrijske ambulante u Laćarku- Dispanzer za predškolsku decu- 1 izvršilac.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

– Završena srednja medicinska škola opšteg ili pedijatrijskog smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit
– sa ili bez radnog iskustva

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
fotokopiju diplome o završenoj školi,fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, kao i potvrdu radnom iskustvu ukoliko ga poseduju.

Lice koje bude izabrano, dostaviće overene fotokopije navedenih dokumenata prilikom prijema u radni odnos.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i