Od početka juna vatrogasci intervenisali 375 puta

Sremska Mitrovica – Od početka juna meseca Vatrogasno spasilačka služba Sremska Mitrovica ukupno je intervenisala 375 puta.

Da broj intervencija, prvenstveno u letnjem periodu u najvećoj meri zavisi od vremenskih uslova objasnio je Stevan Pejić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije koji je naveo primer da je broj intervencija tokom juna meseca bio 66, dok se u julu, kada je nastupio sušni period, broj intervencija skoro utrostručio,pa ih je ukupno bilo 178.

„U suštini to znači da je bilo po šest intervencija u toku 24 časa, tj na svaka četiri sata imali smo po jednu intervenciju“, rekao je Pejić.

pozar

On je objasnio da od ukupnog broja intervencija, čak 73% su intervencije na otvorenom prostoru, gorela su strništa, divlje deponije, površine prekrivene suvom travom, nepožnjevena pšenica.
U narednom periodu poljoprivrednike čeka berba kukuruza, pa je Pejić još jednom uputio apel da nakon berbe poljoprivrednici ne pale ostatke useva na njivama, podesćajući da je to i zakonom zabranjeno i da su propisane odgovarajuće kazne za one koji krše zakon.

Zakonom o zaštiti od požara strogo je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Zaprećene kazne za fizička lica iznose od 10.000 do 50.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do milion dinara.

You May Also Like