Javni poziv vojnim invalidima za podnošenje zahteva radi upućivanja u banje

Sremska Mitrovica – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko – invalidsku zaštitu, raspisalo je Javni poziv vojnim invalidima za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko i klimatsko lečenje i oporavak.

Javnim pozivom predviđeno je upućivanje oko 210 vojnih invalida na banjsko i klimatsko lečenje, a ukupna sredstva namenjena za ovu namenu izdvojena su iz budžeta Republike Srbije i za ovu godinu iznose 10 miliona dinara.

Kako stoji u pozivu podnosioci zahteva mogu biti vojni invalidi koji su lečeni od bolesti želuca, creva, jetre, žučne kese i žučnih puteva, bolesti bubrega i mokraćnih puteva, ženskih polnih organa i dojke, bolesti lokomotornog aparata, metabolizma i endokrinih bolesti, bolesti perifernog i centralnog nervnog sistema, kao i invalidi koji su lečeni od koronarnih bolesti.

ministarstvo za rad

Rok za podnošenje zahteva je 28.08.2015. godine, a članstvo u boračko-invalidskim udruženjima nije uslov za podnošenje zahteva.

Više informacija na možete pronaći OVDE.

You May Also Like