Banke će od marta morati da naplaćuju rate kredita po srednjem kursu čak i za pozajmice podignute pre decembra 2011. Tako će rate biti niže klijenatima kome su banke zaračunavale prodajni kurs, što je bila praksa do 2011, a to će se naročito osetiti na stambenim kreditima kod kojih su rate najveće.

images

Izmenjeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga počeće da važi od marta. On se odnosi na sve koji su kredite podigli pre decembra 2011. Po tim izmenama banke će morati da obračunavaju rate po srednjem kursu. Reč je o kreditima vezanim za evro ili franak, kao što su to svi stambeni krediti.

To će važiti ne samo za građane, nego i za preduzetnike koji su kredite uzeli pre 5. decembra 2011. Tog datuma je počeo da važi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, pa se posle tog dana krediti obračunavaju i otplaćuju po srednjem kursu. Do tada su pojedine banke zaračunavale rate po prodajnom kursu iako su kredit odobrile po kupovnom ili srednjem.

Računica pokazuje da ušteda neće biti mala. Razlika izmedu prodajnog i srednjeg kursa za evro je 2,4 dinara, dok je između prodajnog i kupovnog 5,5 dinara. To je još izraženije kod franka. U prvom slučaju razlika je 5,6 dinara, dok u drugom čak 11,2 dinara.

Rate će biti manje ali mogućnost da banka vrati novac za rate koje su dosad obračunate po višem kursu ne postoji.

 

Možda Vam se svidi i