Narodna skupština Republike Srbije poslednjeg dana jula meseca usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Usvajanje ovog Zakona ima za cilj usklađivanje sa novim Evropskim direktivama s jedne i postizanjem principa efikasnosti sa druge strane.

Neke od najvažnijih izmena iz ugla ponuđača jesu da je skraćen postupak javne nabavke, da postoji mogućnost dokazivanja obaveznih i dodatnih uslova Izjavom, kao i da su od sada javne nabavke male vrednosti nabavke do 5 miliona dinara.

javne nabavke

Pored ovih izmena povećane su takse za ulaganje zahteva za zaštitu prava i to:
60.000,00 dinara za javne nabavke male vrednosti i 120.000, dinara za ostale nabavke, a u zavisnosti od procenjene vrednosti same nabavke.

Produžen je i rok za dostavljanje zahteva za zaštitu prava kojim se osporava sadržina poziva i konkursne dokumentacije.

Možda Vam se svidi i