Sremska Mitrovica – Sve veći broj Srba, među kojima je jedan broj i Mitrovčana u potrazi za boljim uslovima za život i poslovnim prilikama je napustio ili planira da napusti Srbiju i preseli se neku drugu zemlju sveta.

Među onima koji žele da napuste Srbiju ima različitih profila ljudi, ljudi različitog nivoa obrazovanja, profesija, godišta, socijalnog statusa, ali svima njima cilj je isti, živeti bolji život.

Kao jedan od profila radnika koji se po potražnji izdvaja na inostranom tržištu rada jeste profil medicinskih radnika. Potrebe za medicinskim osobljem su velike u Evropi, pre svega u Nemačkoj i Austriji.

Sa ciljem da se tim radnicima omogući preseljenje u Nemačku i olakša čitav proces pokrenut je projekat ”Migracija stručnjaka”.

Put do posla u inostranstvu nije jednostavan, vrlo često naši ljudi dobijaju nepotpune ili pak pogrešne informacije o tome šta je sve potrebno da bi sigurno i u razumnom roku mogli da ostvare svoj cilj. Ambasade daju opšte informacije, ali svakako nisu u mogućnosti da se do detalja bave svakim pojedinačnim slučajem niti im je to svrha, upravo sve to je i jedan od razloga zbog čega je nastao projekat ”Migracija stručnjaka”.

Ovaj projekat polazi od prve pretpostavke da je za medicinske tehničare apsolutan preduslov znanje nemačkog jezika nivoa B 2. Dodatno, iako je naš srednji medicinski kadar izuzetno cenjen u Nemačkoj, sama diploma medicinske škole nije dovoljna za zaposlenje u toj zemlji i potrebna je sertifikacija u skladu sa propisima Nemačke.

U okviru projekta pokreće se obuka polaznika do nivoa B2 za nemački jezik i priprema za stručni ispit iz nege pacijenata koji se polaže u Nemačkoj, što je faza I projekta.

Posebno je značajno da je projekat “Migracija stručnjaka” vezan za veliku kompaniju koja se bavi ljudskim resursima Dekra, koja već sada ima klijente koji žele da zaposle polaznike kursa koji u okviru projekta Migracija stručnjaka uspešno završe obuku.

Svi koji budu ušli u projekat, biće u poziciji da imaju jasno definisan cilj, jasno definisan put i rezultat koji ga čeka ako ispuni svoj jedini zadatak, da pohađa intenzivnu obuku i uspešno je završi.

U Sremskoj Mitrovici obuka će se vršiti od aprila meseca i trajaće narednih godinu dana. Plaćanje obuke vrši se nakon zapošljavanja u Nemačkoj, tako što će tokom dve godine polaznicima obuke mesečna plata biti umanjena za 50 evra.

Više informacija o projektu možete dobiti na: www.serbolab.com kvalitetan i da nekima može da promeni život na bolje.

Snimak radijske emisije:

 

Možda Vam se svidi i