Sremska Mitrovica – Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica u saradnji sa partnerima i ove godine obeležio je Svetski dan bez duvanskog dima podelom promotivnog materijala prolaznicima na Trgu Ćire Milekića u centru grada.

Ovogodišnji slogan pod kojim je obeležen Svetski dan bez duvanskog dima bio je “Zaustavimo nezakonitu trgovinu duvanskim proizvodima“, a cilj kampanje je bio podizanje svesti o posledicama po zdravlje ljudi izazvanih nezakonitom trgovinom duvanskim proizvodima, posebno kod mladih i stanovništva sa niskim prihodima, kojima su ovi duvanski proizvodi pristupačniji zbog niske cene.

svetski dan bez duvanskg diama

Kroz današnju kampanju zdravstveni radnici su ukazali na činjenicu da nezakonita trgovina duvanskim proizvodima podriva postignute rezultate zdravstvene zaštite i njenih programa, politiku kontrole duvana i mere kao što su porast poreza i cene duvanskih proizvoda, slikovna upozorenja i dr. Istaknuto je i kako je nezakonita trgovina duvanskih proizvoda sredstvo za gomilanje velikog bogatstva kriminalnih grupa koje služi za finansiranje drugih aktivnosti organizovanog kriminala, kao što su trgovina drogom, ljudima i oružjem i terorizam.

“Svim svojim aktivnostima mi želimo da ukažemo na značaj eliminacije rizikofaktora kao što je to pušenje i na to koliko nekontrolisana upotreba duvanskog dima utiče na zdravlje stanovništva, ali pored tih štetnih posledica po zdravstveno stanje stanovništva želimo da podignemo i razvijemo svest u celokupnom društvu i o problemu nezakonite trgovine duvanskim proizvodima”, rekla je dr Branka Malbašić v.d. načelnik Centra za analizu i planiranje organizacije zdravstvene zaštite Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica i lekar u Centru za promocjiu zdravlja.

svetski dan1

Malbašić je rekla da je nezakonita trgovina duvanskim proizvodima problem u čijem rešavanju mora da učestvuje država, vlast, političari, ali i da se ostvari dobra saradnja sa zdravstvom.

Ona je iskoristila priliku i da podseti Mitrovčane na postojanje Savetovališta za odvikavanje od pušenja koje radi u okviru Doma zdravlja Sremska Mitrovica, a gde svakodnevno pacijenti mogu da se obrate za savet i pomoć na putu odvikavanja od pušenja od stručnih zdravstvenih radnika.

Načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, Ilija Nedić kratko je rekao da je cilj kampanje jasan, da će lokalna samouprava  i u narednom periodu truditi da sve svoje zakonske obaveze koje se tiču ove teme sprovedu na najbolji mogući način.

svetski dan

 

Svetski dan bez duvanskog dima obeležen je u saradnji Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, Saveta za zdravlje Grada Sremska Mitrovica, Medicinskom školom „Draginja Nikšić“, Crvenim krstom i Domom zdravlja Sremska Mitrovica.

You may also like