Sremska Mitrovica – Shodno Obaveštenju Agencije za Energetiku Republike Srbije o davanju saglasnosti na promene cene JP „Srbijagas“ Novi Sad preduzeće JP „Srem-gas“ je na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/14) je u postupku donošenja Odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

1. Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača prirodnog gasa J.P. „Srem-gas“, Sremska Mitrovica.

2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14) i to:

gas

3. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. juna 2015. godine.

You may also like