Nema više bežanja s časova!

Ministarstvo prosvete predložilo je da se uvede novina u novom Zakonu o obrazovanju.
Ukoliko roditelji u roku od tri dana ne opravdaju odsustvo svog deteta, škola će im uputiti opomenu, ako se i tada ne odazovu, škola će imati pravo da uputi poziv socijalnim radnicima – ovako glasi jedna od novina koju predlaže Ministarstvo prosvete u novom Zakonu o obrazovanju.

Foto ilustracija
Foto ilustracija

Glavni cilj je i prevencija sve masovnijih izostanaka učenika iz škole. Do sada ste mogli da im pravdate osam dana, ubuduće samo tri. Ukoliko ovo bude prekoračeno, škola će vas pismenim putem obavestiti, a potom može i da sve preda sliužbenicima Centra za socijalni rad. Opravdanost ovog koraka je i podatak da đaci u Srbiji tokom jedne školske godine imaju neverovatna četiri miliona neopradanih izostanaka.
Još jedna novina u predlogu novog zakona je i to što će školski odbor birati direktora sa liste kandidata koji su dobili podršku više od 50 odsto zaposlenih, što bi trebalo da onemogući partijsko zapošljavanje.

Radi sprečavanja korupcije, menjaće se i način zapošljavanja nastavnika, pa će liste manjkova i viškova u prosveti redovno biti ažurirani na sajtu Ministarstva prosvete i svaka će škola do 15. avgusta znati sa koliko slobodnih mesta raspolaže.

You May Also Like