Sremska Mitrovica – Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Markovdan, praznik posvećen Svetom Marku Jevanđelisti, a kao za Đurđevdan i za ovu srpsku slavu vezuju se mnoga verovanja.

Po narodnom verovanju, ako je na Đurđevan neko dočekao jutro u postelji ili mu je tog dana neko predao san – što je značilo da će tokom cele godine biti dremljiv, a mozda i bolešljiv – taj treba da odspava i na Markovdan, pa će se tako izbaviti od pispanosti i bolesti.

U Leskovačkoj Moravi se smatralo da kukuruz treba početi sa okopavanjem od Markovdana, kada je najbolje i kupus rasadjivati – da bi dobro rodio. Ovo se smatra „blagim danom“, vremenom za odmor i molitvu.

sveti marko

Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama
Ova tradicija se prenela i na ostala zanimanja – danas nikako ne treba raditi jer se veruje da Sveti Marko hoda svetom sa korpom punom grada, pa onom ko radi šalje nevreme koje će ga pratiti preko cele godine.

Današnji dan, nazivajući ga Mistrovdanom, naročito su praznovali kovači verujući da bi im miševi izgrizli mehove ako bi tog dana radili.

Apostol Marko bio je saputnik i pomoćnik apostola Petra. Napisao je prvo Sveto jevanđelje, a apostol Petar ga je postavio za episkopa i načinio ga prvim propovednikom Svetog jevanđelja. Propovedao je u Liviji, Amonikiji i Pentapolju. Iz Pentapolja je prešao u Aleksandriju, gde je osnovao crkvu Božju, i postavio episkopa, sveštenike i đakone. Umoren od neznabožaca, sahranjen je u Aleksandriji. Godine 828. njegovo telo su ukrali mletački trgovci i preneli ga u Veneciju, gde danas, u crkvi Svetog Marka, leži njegov sarkofag.

You may also like