Oktobar 2015 – Medijska scena Srbije – 65 monitoring izveštaj Anema
U Izveštaju je obrađeno:

• Sloboda izražavanja – 5 odabranih slučajeva pritisaka na novinare i medije u ovom periodu: na ekipu Istinomera, ekipu mreže Krik, urednika portala Telepromter, urednika kulturne rubrike u dnevnom listu „Magyar Szo”, i na javni servis RTS – u Izveštaju je data pravna analiza tih slučajeva; od sudskih postupaka stručno su komentarisani: krivični postupak koji se vodi zbog objavljivanja spiska navodnih Srbomrzaca (RDP B92 protiv Pokreta „Naši”); presuda Višeg suda u Beogradu, u slučaju Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a, protiv novinara Nikole Radišića i RDP B92, koja je primer dobre sudske prakse u medijskim slučajevima.
• Implementacija postojećih propisa – Zakon o javnom informisanju i medijima: problemi u primeni pravila o projektnom sufinansiranju i njihov uzrok; Zakon o elektronskim medijima: pitanje političke promocije van predizborne kampanje, u kontekstu direktnog prenosa svečanosti SNS-a, i postupanje REM-a u tom slučaju; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije; umrežavanje TV i radio stanica. Zakon o javnim medijskim servisima: javne rasprave koje su oba javna servisa sprovela o svojim programskim sadržajima, uloga Programskih saveta javnih servisa, i drugi aspekti transparentnosti rada javnih servisa.
• Usvajanje novih zakona – najavljeno je da će se Predlog zakona o oglašavanju uskoro naći u skupštinskoj proceduri.
• Rad nadležnih organa – Regulatorno telo za elektronske medije (REM)– kako je REM reagovao u slučaja medijske hajke TV Happy na predsednicu Privrednog suda u Pančevu; Savet za štampu i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti – kako je Savet, a kako je Poverenica reagovala povodom teksta o migrantima u „Informeru”, spornog s aspekta povrede profesionalnih i pravnih pravila koja se odnose na zabranu diskriminacije;
• Proces privatizacije medija – situacija koja nastupa posle završetka prodaje kapitala;
• Zaključak Izveštaja –ključni nalazi i zaključak o medijskoj situaciji u Srbiji u oktobru 2015.

anem-banner220x183

Šezdeset peti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

MONITORING PUBLIKACIJA XII NA SAJTU ANEM-a

Sadržaj Monitoring Publikacije XII:
Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u 2015. godini i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);
četiri stručna autorska teksta:
Godinu dana sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata – sumiranje rezultata – autor: Slobodan Kremenjak, advokat
Integrativni procesi u medijskom sektoru Srbije: Da li je medijska koncentracija nova vrednost medijske scene? – autor: Miloš Stojković, advokat
Javni interes u oblasti javnog informisanja – autorka: prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Uloga medija u razvoju slobode misli i stvaranju odgovorne javnosti- autor: docent dr Jovo Bakić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
i peti tekst:
Evropski sud za ljudska prava – Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) – kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Publikacija je dostupna ovde.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,
potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova!
Izradu Izveštaja i Publikacije podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njima nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Izveštaja i Publikacije.

Možda Vam se svidi i