Najveći kardiološki događaj u zemlji –međunarodni Kongres kardiologa Srbije,ove godine održan je po 20. put, od 29. oktobra do 1. novembra na Zlatiboru, u organizaciji Udruženja kardiologa Srbije.

Otvrajući skup, predsednik Udruženja kardiologa Srbije Zoran Perišić podsetio je da 53 odsto ljudi umre od bolesti srca i krvnih sudova, što Srbiju svrstava među najniže rangirane zemlje u Evropi, od koje veću smrtnost imaju samo Rusija i Ukrajina On je rekao da je proteklih godina u Srbiji mnogo učinjeno na razvoju kardiologije, a da je ono što nam nedostaje ozbiljna implementacija Strategije borbe protiv kardiovaskularnih bolesti koja obuhvata period od 2012. do 2022. godine i da je od velikog značaja za sve naše građane činjenica, da je poslednjih godina značajno povećan broj centara za implementaciju pejsmekera i drugih sistema.

Kardiolozi-2

Na kongresu je, između ostalog, bilo reči o novinama u lečenju arterijske hipertenzije, prevenciji iznenadne srčane smrti kod elitnih sportista i rekreativaca i primarnoj prevenciji koronarne bolesti. Bila je to prilika da se, kroz 95 naučnih sesija,naši lekari upoznaju sa dostignućima svetske kardiologije.

Na Kongresu vodećih svetskih stručnjaka u oblasti kardiologije, lekari mitrovačke bolnice imali su dva predavanja: „Arterijska hipertenzija kao faktor rizika“ u okviru HISPA sesije sa prezentacijom sopstvenih rezultata jednogodišnjeg rada ,autori: Prim. Dr Davor Penjašković. Dr Nikola Ivanović. Slađana Lukić ms i poster prezentacija originalnog rada: „Acenocoumarol postiže bolji antikoagulantni efekat od Warfarina kod pacijenata sa nevalvularnom atrijskom fibrilacijom“,autori: Prim. Dr Davor Penjašković, Dr Jovanka Dejanović i Dr Savo Pavlović.

„Kada je reč o mitrovačkoj bolnici,u proteklih godinu dana, u HISPI je obrađeno oko 70 pacijenata, a od tog broja, njih 75% imalo je dobro regulisan krvni pritisak, što znači da je ovaj program učinio da se kod obolelih postignu normalne vrednosti pritiska. Ovakvi rezultati pokazuju prednost Hispe, u odnosu na pacijente iz opšte populacije koji nisu bili obuhvaćeni tim programom,što smo na Kongresu i dokumentovali i što je,od strane kolega iz drugih zemalja i centara odlično prihvaćeno.Na osnovu dobijenih rezultata,personalizovani pristup bolesniku sa hipertenzijom u Hispa centrima,pravi je put za dobru prevenciju i adekvatno lečenje“- rekao je po povratku sa Kongresa, Prim.dr Davor Panjašković.

Kardiolozi-1

Izvor/foto: www.obsm.rs

Možda Vam se svidi i