Sremska Mitrovica – U četvrtak, 20. avgusta održan je sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rukovodilaca školskih uprava i reprezentativnih sindikata, koji su razgovarali na nekoliko tema.

Neke od tema sastanka bile su rešenje problema tehnološkog viška u školama, kao i Novi pravilnici o kriterijumima i standardima finansiranja osnovnih i srednjih škola (CENUS).

Kako je za radio Ozon rekla Dobrila Gmizić, predsednik Sindikata prosvetnih radnika Sremske Mitrovice i član Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, na ovom sastnaku liste tehnoloških viškova koje su javno dostupne svima ocenjene su kao pozitivne, ali i kao prvi korak na dugom putu uređenja obrazovnog sistema u Srbiji. Ona je dodala da je na sastanku dogovoreno da će biti popunjene i liste potreba za nastavnim i nenastavnim kadrom u osnovnim i srednjim školama.

skola

“Sindikatu su izuzetno važne dve informacije, prva je da će se mesta na određeno vreme tretirati kao stalna radna mesta, a druga da će školske urave u slučaju da direktori kriju radno mesto ili ne poštuju Poseban kolektivan ugovor dati preporuku za njihovo razrešenje”, objašnjava Gmizić i dodaje da će kompletan rad školskih uprava nadzirati predstavnik sindikata Dobrivoje Marijanović.

Prema njenim rečima sindikat je postigao dogovor da se odvoji osoba od norme časova i da se tačno zna koliko časova je potrebno, a koliko ljudi u sistemu.

Na listama zaposlenih za čijim radom je prestala potreba u potpunosti ili delimično (tehnološki višak), a koje se svakodnevno popunjavaju u Sremskoj Mitrovici trenutno se nalazi sedam osoba nastavničkog kadra u osnovnim, odnosno 33 osoba u srednjim školama.

Što se tiče vannastavnog kadra u sremskomitrovačkim osnovnim i srednjim školama, na spisku tehnoloških viškova nalazi se ukupno pet osoba. U Muzičkoj školi “Petar Krančevič” nema viška ni nastavnog ni vannastavnog kadra.

Možda Vam se svidi i