Sremska Mitrovica – Povodom stupanja na snagu novog Zakona o oružju i municiji i odluke o zakonskoj legalizaciji oružja danas je u stanici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici održana konferencija za medije.

Konferenciju je održao Dragan Mirić, ovlašćeno službeno lice na poslovima oružja u odseku za upravne poslove Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Novi Zakon o oružju i municiji stupio je na snagu 4. marta ove godine, dok će njegova primena početi nakon isteka godinu dana od njegovog stupanja na snagu. Za sada primenjuje sa samo član 51. novog Zakona.

Članom 51. navedenog zakona propisano je sprovođenje zakonske legalizacije koja je počela danom stupanja na snagu ovog zakona i trajaće u naredna tri meseca. Ovim članom Zakona o oružju i municiji propisano je da vlasnici oružja, fizička i pravna lica mogu da registruju odnosno predaju oružje koje poseduju bez odobrenja nadležnog organa.

pus

Vlasnici oružja koji u postupku zakonske legalizacije registruju, odnosno predaju oružje nisu dužni da dokazuju poreklo tog oružja i protiv njih neće biti podnete nikakve prijave.

”Posebno bitno za građane je da znaju da u naredna tri meseca koliko traje legalizacija mogu slobodno ili da predaju svoje oružje i municiju koje poseduju bez odobrenja ili da podnesu zahtev za registrovanje tog oružja bez ikakvih zakonskih posledica”, rekao je Mirić.

Mirić je objasnio da vlasnici oružje i municiju mogu predate u najbližoj policijskoj stanici, odnosno policijskoj upravi, dok zahtev za registraciju mogu da podnesu samo policijskim upravama i policijsim stanicama gde imaju stalno mesto prebivališta.

Građani mogu predati i oružje koje se može legalizovati i koje je već legalizovano, kao što je lovačko oružje, sportsko oružje i oružje za ličnu bezbednost.

Prilikom predaje zahteva za registraciju oružja vlasnici moraju priložiti uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i uverenje za obučenosti rukovanja vatrenim oružjem. Zahtevi će se primati i ako nisu kompletni, s tim što je stranka dužna da u zakonskom roku izvrši dopunu dokumentacije. Oružje za koje se podnosi zahtev za registraciju stranke moraju doneti na uvid, kada referenti izvrše uvid u oružje ono se vraća vlasniku, a strankama se daje i potvrda da su podneli zahtev za legalizaciju tog oružja.

Prethodna zakonska legalizacija u Republici Srbiji sporvedena je 2007. godine.

Možda Vam se svidi i