Sremska Mitrovica (VIDEO) – Danas je u Sremskoj Mitrovici održan IV po redu stručni sastanak učesnika prekograničnog foruma Srbije i Hrvatske o upravljanju otpadom.
Forum je tematski zamišljen kao rekapitulacija vidljivih učinaka projekta i definisanju sinergija između komunalih preduzeća i gradske uprave da implementiraju projekte odvojenog prikupljanja otpada, građana koji sisteme upravljanja otpadom koriste i reciklažne industrije koja odvojeno prikupljeni otpad reciklira i iz njega stvara.

Direktor JKP “Komunaije” Jevremović Radoslav je rekao da je ovo drugi forum koji se održava u Sremskoj Mitrovici i da su svi projektni zadaci predviđeni projektom završeni.


Stevo Anetić direktor „Unikom“ d.o.o Osijek naglasio je da je Grad Osjek prezadovoljan saradnjom, “Mi smo za ove dve godine, godišnje prikupljali oko 500 tona otpada koji nije u sastavu povratne ambalaže, nastavićemo sakupljanje od vrata do vrata jer se to pokazalo kao najefikasnije”.

Nakon završetka projekta u novembru biće održana završna konferencija u Sremskoj Mitrovici a za sledeću godinu Bojana Novaković iz Ekološkog kluba Grada najavila je nove projekte.


Forum je organizovan u okviru projekta prekograničnog programa Hrvatska – Srbija 2007 – 2013 pod nazivom „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA koji sprovode JKP „Komunalije“ Sremska Mitovica i „Unikom“d.o.o. ,Osijek, kao nosioci projekta i projektni partneri : Grad Sremska Mitrovica, Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica, CEKOR-Subotica, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“.

Možda Vam se svidi i