Kancelarija za ljudska i manjinaska prava Vlade Republike Srbije otvorila je Konkurs za finansiranje projekata udruženja građana kojima se doprinosi unapređenju položaja i statusa Roma u Srbiji. Rok za priajvu je 14. oktobar.

Pravo učešće imaju udruženja koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

romi-x

Projekti kojima se konkuriše treba da ostvaruju sledeće ciljeve: unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje intergralnih lokalnih usluga, servisa, odnosno programa, podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene grupe i veće uključivanje Romkinja i mladih pripadnika romske populacije.

Tekst konkursa, smernice za podnosioce predloga projekta kao i svi potrebni obrasci mogu se preuzeti na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Prijave se podnose poštom, uz svu obaveznu dokumentaciju. Rok za prijavu je 14. oktobar.

Izvor: RTV

Možda Vam se svidi i