Sremska Mitrovica – U sredu, 9. decembra sa početkom u 12:00 časova u Vizitorskom centru Valjevac u Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“, udruženje Ruralni centar sova, organizuje konferenciju/radionicu pod nazivom „Valorizacija biodiverziteta kao zamajac ruralnog razvoja“.

Na konferenciji će se valorizovati biodiverzitet urbanog i ruralnog područja grada Sremska Mitrovica radi stavljanja u funkciju održivog eko i etno eko turizma. Ciljane grupe biodiverziteta su ptice i dnevni leptiri, a ciljne grupe organizacije civilnog društva iz oblasti životne sredine, ruralnog razvoja, poljoprivrednici i turističke agencije odnosno pružaoci usluga u etno – eko turizmu.

Zasavica_iz_vazduha

Cilj je stavljanje za isti sto organizacija koje se bave naukom i istaživanjem biodiverziteta sa jedne strane, vrednovanje i promocija naučno istraživačkog rada i sa druge strane lokalno stanovništvo i pružaoci usluga u eko – etno turizmu, radi promocije i zaštite biodiverzita područja, obogaćivanja turističke ponude kao i stvaranja novih usluga u ponudi registrovanih etno domaćinstava.

Konferencija predstavljata sintezu aktivnosti i rezutata projekata finansiranih od strane više donatora: Gradske uprave za urbanizam, inspekcijske i komunalne poslove grada Sremska Mitrovica, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Fonda za promociju nauke uz prezentaciju dobrih primera prakse projekata finansiranih od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i EU fondova.

Možda Vam se svidi i