Poreska uprava saopštila je da je zakonska obaveza svih gradjana koji ostvaruju prihode od izdavanja u zakup svojih nepokretnosti fizičkim licima, da podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu i da plate porez.
Kako se navodi,gradjani koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup ili podzakup nepokretnost koja je u njihovom vlasništvu nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta podnose poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o izdavanju nepokretnosti.

Dodaje se da je nepodnošenje poreske prijave poreski prekršaj za koji je predvidjena novčana kazna od 15.000 do 150.000 dinara.

U saopštenju se ističe da je neprihvatljiva tvrdnja nekih pojedinaca da pojačane kontrole Poreske uprave dovode do rasta tržišnih cena zakupa i time je veliki broj zakupaca doveden u zabludu da je u cenu zakupa već ukalkulisan pripadajući porez.

„Porez plaćaju vlasnici nepokretnosti koji ostvaruju prihod od izdavanja, a ne njegovi zakupci, odnosno korisnici, što je precizno definisano odredbama Zakona o porezu na dohodak gradjana“, navodi se.

Kako se precizira, poreski obveznici mogu preuzeti obrazac poreske prijave (PPOPO) sa sajta Poreske uprave, na adresi www.poreskauprava.gov.rs. ili se mogu obratiti Kontakt centru Poreske uprave na broj telefona 0700-700-007 za pozive sa fiksnog i 011-33 10 111 za pozive sa mobilnog telefona.

Možda Vam se svidi i