Sremska Mitrovica- Zahtevi za refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) za kupovinu hrane i opreme za bebe mogu da se podnesu još danas.

Kako je ranije saopšteno iz Poreske uprave, zakonski rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je trebao da bude od 1. do 15. februara 2015. godine.

Međutim, s obzirom na to da rok spada u vreme vikenda, odnosno praznika, rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe je pomeren, shodno Zakonu o opštem upravnom postupku, i rok za podnošenje zahteva je do srede, 18. februara 2015. godine.

Hranom i opremom za bebe smatraju se:
1) mleko za odojčad;
2) kašice;
3) krevetac;
4) kolica;
5) stolica za hranjenje;
6) stolica za kola;
7) pelene.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.

Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Možda Vam se svidi i