Ovaj dan prvi put je obeležen 19. novembra 1999. godine, s ciljem da istakne pozitivne muške uzore i značaj brige o zdravlju, koje muškarci često zanemaruju.

dan-muskaraca
Dan muškaraca obeležava se širom sveta, s ciljem podizanja svesti o zdravlju muškaraca, kako starih tako i mladih, budući da je njihov životni vek u proseku sedam godina kraći od životnog veka žena.

Pripadnici takozvanog jačeg pola danas su i fizički i psihički prilično opterećeni, zbog čega bi morali više pažnje da posvete sopstvenom zdravlju.

Postoji mišljenje da su nemar i nebriga prema zdravlju i telu uglavnom vezani za muškarce, pa je važno da od malih nogu svi uče o zdravom načinu života.
Uloga muškarca kao saveznika i partnera je veoma značajna u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Međunarodni dan muškaraca je prilika da se istaknu dostignuća muškaraca i njihov doprinos zajednici, porodici, braku i poslu, kao i da se istaknu pozitivni muški uzori.
Uloga muškaraca, kao i svest o tome, bitan je faktor za ostvarenje rodne ravnopravnosti. Ujedno, treba prevazići stereotipne stavove, kao što je stav da je nasilje odlika jakih muškaraca, a paralelno stim isticati značaj brige o telu i zdravlju, koju muškarci često zanemaruju.

Želimo vam svima srećan dan muškaraca!

Možda Vam se svidi i