Preduzetnici koji žele da porez na prihode od samostalne delatnosti u 2016. godini plaćaju na paušalno utvrđen prihod, a za to ispunjavaju propisane uslove, treba da predaju Zahtev za paušalno oporezivanje nadležnoj filijali Poreske uprave najkasnije u ponedeljak, 30.11.2015. godine.

Jednom odobreno pravo na paušalno oporezivanje nije ograničeno na kalendarsku godinu, pa preduzetnici koji su bili oporezovani po ovom modelu u 2015. godini, a i dalje ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, nisu obavezi da predaju zahtev za paušalno oporezivanje u 2016. godini. Ostali to moraju učiniti do navedenog datuma.

porez-dugovanja-580x350

 

Ovaj rok propisan je članom 42. Zakona o porezu na dohodak građana, kojim je uređeno i da Poreska uprava po zahtevu preduzetnika treba da odluči u roku od 30 dana donošenjem rešenja kojim se prihvata zahtev ili se preduzetniku nalaže vođenje poslovnih knjiga, ukoliko se utvrdi da nije ispunio propisane uslove za paušalno oporezivanje.

Članom 42. stav 4. propisano je da preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje, u kom slučaju će mu nadležni poreski organ rešenjem naložiti vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

Ipak, ukoliko je u toku godini došlo do promena u poslovanju preduzetnika koje bi mogle da utiču na pravo na paušalno oporezivanje, treba konsultovati referenta u Poreskoj upravi koji može savetovati predaju zahteva za 2016. godinu. Treba napomenuti i to da Poreska uprava u svakom trenutku može da zatraži da im preduzetnik dostavi dodatne informacije o poslovanju.

Izvor: Moja firma

Možda Vam se svidi i