Sremska Mitrovica – Sindikati su 23. januara organizovali u preduzećima i ustanovama u Srbiji, pa i u Sremskoj Mitrovici jednosatni štrajk kao upozorenje da se ubuduće nijedan zakon koji se odnosi na uslove rada i prava radnika ne može menjati bez dogovora s njima.

Nova radna grupa predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije, koja radi na izmenama Zakona o radu, trebalo bi da održi prvi sastanak 13. februara.

Predhodno je nacrt izmena i dopuna Zakona o radu je bio u javnoj raspravi od 18. decembra do 10. januara, bez učešća reprezentativnih sindikata.

Nova radna grupa trebalo bi da do 1. maja pripremi nacrt nove verzije zakona koji će urediti tržište rada i kapitala, a da do 30. maja bude sprovedena javna rasprava, kako bi do 30. juna zakon bio usvojen.

Predloženim izmenama Zakona o radu nisu bili zadovoljni skoro svi sindikati u Srbiji, pa je 20. januara na sastanku premijera Srbije Ivice Dačića i prvog protpredsednika Aleksandara Vučića s predstavnicima reprezentativih sindikata i Unije poslodavaca odlučeno da se ponovo razmatraju izmene radnog zakonodavstva.

You may also like