Sremska Mitrovica – U toku je međunarodna akcija mreže saobraćajnih policija Evrope u okviru akcije TISPOL-a.

Saobraćajna policija Sremske Mitrovice, kao član Evropske saobraćajne mreže TISPOL, juče je u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja kontroliala ispravnost teretnog saobraćaja i poštovanje svih propisa.
U saradnji sa pripadnicima Uprave carina vozila su pregledana na skener uređaju u cilju otkrivanja eventualnog nezakonitog prometa roba i radnje.
U cilju otkrivanja postojanja narkotika aktivirani su i službeni psi. Mereno je i osovinsko opterećenje kamiona a tokom akcije određeni broj vozača je zadržan zbog nepoštovanja zakona po pitanju dužine trajanja vožnje.

You may also like