Sremska Mitrovica – Iduće zasedanje Skupštine grada Sremska Mitrovica održaće se u utorak, 15. aprila 2014. godine, u sali I Skupštine grada Sremska Mitrovica, sa početkom u 10:00 časova.

Na dnevnom redu 23. sednice Skupštine grada, naći će se, između ostalog:

1. Predlog programa za uređenje i održavanje gradske plaže za 2014. godinu
2. Predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije radne zone „Panonia energy“ u K.O. Šuljam, grad Sremska Mitrovica
3. Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije naselja Jarak, grad Sremska Mitrovica
4. Predlozi statuta mesnih zajednica sa teritorije grada Sremska Mitrovica
5. Izveštaji o radu javnih preduzeća za 2013. godinu i to:

– JP „Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica“
– JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica
– JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica

6. Izveštaji o radu ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2013. godinu
7. Izveštaji o radu Apoteke Sremska Mitrovica za 2013. godinu
8. Izveštaj o radu gradskih uprava, stručne službe Skupštine grada, Javnog pravobranilaštva grada Sremska Mitrovica i Gradskog veća za 2013. godinu
9. Predlog zaključka o pokretanju postupka neposredne pogodbe radi prenosa vlasništva nad objektom u izgradnji sa grada Sremska Mitrovica na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Sremska Mitrovica
10. Izbori i imenovanja

Možda Vam se svidi i