Novi „trafo“ u Laćarku

Sremska Mitrovica – Elekrodistribucija Sremska Mitrovica privodi kraju izgradnju novog elekroenergetskog objekta na kraju ulice Trive Vitasović u laćaračkom naselju Bela Ruža.

Elektoroenergetski objekat čini nova montažno – betonska trafo stanica sa srednjenaponskim i niskonaponskim raspletom, gde u okviru niskonaponskog raspleta su dve nove nisko električne mreže u delovima ulice Pinkijeva i Prvomajska.

Koji je značaj i svrha nove trafo stanice rekao je Duško Vitorović, diplomirani inženjer elekrotehnike, rukovodilac sektora za enerhetiku i investicije Elektrovojvodine: „ Novi objekat je značajan zato što stvara tehničke uslove za priključenje postojećih i budućih objekata u ovim ulicama, pored toga omogućava se rekonfiguracija postojeće niskonaponske električne mreže čime će se podići kvalitet električne energije u ulicama Trive Vitasović, Pinkijevoj i Mitrovačkoj“.

IMG_1050

„Ovo je prvi veliki korak saradnje meštana Laćarka, mesne zajednice Laćarak, gradske uprave za urabanizam, komunalne i inspekcijske poslove i elektro distribucije. Imajući u vidu komplikovanu proceduru za dobijanje ovog rešenja, s obzirom da se naponska mreza proteže kroz niz parcela koje se nalaze u privatnom posedu, mogu da kažem da u saradnji svih navedenih činioca smo uspeli da prikupimo saglasnost svih vlasnika parcela, jer sve sto radimo, radimo u javnom interesu i interesu građana, i rešimo dugogodišnji problem meštana Laćarka“, rekao je Vladimir Petković, načelnik gradske uprave za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove.

IMG_1052

Dejan Umetić, predsednik mesne zajednice Laćaraka ovom prilikom izrazio je zadovoljstvo što je jedan veliki problem meštana naselja Bela ruža rešen.

Ukupna vrednost investicije je 5,5 miliona dinara, 50 odsto finansirala je direkcija za izgradnju grada, a drugih 50 odsto elkrodistribucija Sremska Mitrovica.

You May Also Like