Sremska Mitrovica –  Skupština  grada Sremska Mitrovica usvojila je predloženi program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Srem – Mačva“ za ovu godinu.

Planirana dobit preduzeća od 2. miliona dinara biće raspoređena tako što će budžetima gradova osnivača Sremskoj Mitrovici i Šapcu usmeri 90% od dobiti, dok 10 % ostaje na raspolaganju preduzeću.

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu u preduzeću neće biti novih zapošljavanja do kraja godine. Na sednici je usvojen i novi Statut preduzeća.

 

sremska-mitrovica-grb

You may also like