Sremska Mitrovica – Na osnovu dogovora Saveza penzionera Vojvodine,   Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine i Vlade AP Vojvodine obezbeđena je humanitarna pomoć za penzionere sa najnižim primanjima, koji žive na teritoriji Sremske Mitrovice.

Penzioneri sa primanjima manjim od 12. 690 dinara su dobili paket od 7 kilograma južnog voća (banane, kivi, narandže, limun) i jabuke, a podela paketa je obavljena na osnovu spiskova iz  mesnih zajednica grada Sremska Mitrovica.

„Paketi su skromni, ali mi smo u ime penzionera zahvalni i svaka pomoć je dobro došla“, rekla je Mirjana Treskanica, predsednica Gradskog udruženja penzionera Sremske Mitrovice.

Na teritoriji grada Sremska Mitrovica, od ukupno 16. 500 penzionera, najnize penzije prima njih 1.065.

U narednom periodu penzioneri sa najnižim primanjima bi trebali da dobiju i pakete sa hranom i sredstvima za higijenu, najavila je Mirjana Treskanica, koja se zahvalila i lokalnoj samoupravi na ustupanju svojih vozila pomoću kojih su ovi paketi distribuirani do penzionera koji žive u okolnim selima.

You may also like