Uspešna godina za JKP „Komunalije“

Sremska Mitrovica – JKP „Komunalije“ u toku 2014. godine izvelo je niz projekata koji su od značaja kako za Sremsku Mitrovicu i za sve njene građane, tako i za samo preduzeće.

Plan preduzeća za 2014. godinu je većim delom realizovan, i u narednu godinu ulazi se sa novim planom i projektima na čijoj realizaciji će preduzeće raditi.

Svi dugovi koja su postojala u prethodnom periodu su naplaćeni, pa JKP „Komunalije“ u 2015. godinu ulazi bez tereta dugovanja.

U 2014. godini ovo preduzeće sprovelo je određeni broj javnih nabavki sredstava neophodnih za rad, tako su nabavljena dva traktora 549 IMT, dve traktorske prikolice i jedna Dubravina prikolica od 3,5 tone, dva vozila Dačija doker od kojih jedno koristi tehnička služba, dok je drugo u službi javnog osvetljenja. Javnom nabavkom kupljen je i usisivač za lišće koji se koristi u sektoru higijene grada i „rajder“, mašina koji se koristi u svrhe košenja trave na gradskom centralnom groblju, takođe nabavljen je i plug za čišćenje snega. Jedna prikolica kao donaciju dobijena je od Industrije poljoprivrednih mašina „Zmaj“ za vreme majskih poplava.

komunalije1

 

U toku ove godine pored redovnih poslova u saradnji sa „Direkcijom za izgradnju grada Sremska Mitrovica“ posađeno je preko 1000 sadnica drveća, od toga 200 u rekonstrisanoj ulici Kralja Petra Prvog.

Obavljeni su i radovi na gradskom centralnom groblju, gde je urađena sanacija unutrašnjeg dela kapele, izvršeno je čišćenje mermera, urađene su nove zavese i sam ulazni deo je saniran.

Pre deset dana JKP „Komunalije“ sproveo je i javnu licitaciju za tezge na gradskoj pijaci, kao i za lokale u okviru pijace. Licitacija je prošla bez problema, a ugovori sa zakupcima su potpisani na godinu dana, s mogućnošću produžavanja ugovora i na dve godine.

Jedan od najvažnijih projekata ove godine u kojem učestvuje JKP „Komunalije“ jeste projekat prekograničnog programa Hrvatska – Srbija 2007 – 2013 pod nazivom „THE CASE FOR ZERO WASTE“- STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA u okviru koga će u Sremskoj Mitrovici biti postavljeno ukupno 32 reciklažna ostrva. Svako stambeno naselje će imati reciklažno ostrvo koje će sadržati tri tipska kontejnera namenjena odlaganju različite vrste reciklabila. Plavi kontejner biće namenjen za odlaganje papira, žuti za odlaganje plastične ambalaže a crveni za karton. U okviru ovog projekta podeljeno je i 1000 kompostera građanima.

ostrvo2

„Ovu godinu možemo smatrati uspešnom, a što se tiče 2015. godine mi ćemo težiti tome da podignemo kvalitet naših usluga na viši nivo. U skladu sa tim planirali smo sredstva za nabavku novih mašina koja ćemo koristiti u tu svrhu. Predviđene su nabavke novog kamiona za odvoz komunalnog otpada i nabavka jedne samohodne čistilice koja će se koristiti za čišćenje gradskog trga i užeg centra grada“, rekao je Jevremović.

On je dodao i da je pored redovnih aktivnosti planirana za narednu godinu planirana sanacija krova kapele na gradskom groblju, kao i renoviranje toaleta na gradskoj pijaci koji je u jako lošem stanju.

JKP „Komunalije“ trenutno zapošljava 200 radnika koji zadovoljavaju trenutne potrebe grada. U letnjoj sezoni kada je obim posla znatno veći, ovaj broj zaposlenih nije dovoljan i javlja se potreba za zapošljavanjem sezonskih radnika.

komunalije

 

You May Also Like