Sremska Mitrovica – Država će uskoro besplatno popisati sve nelegalne objekte, od kojih će biti rušeni samo oni na zabranjenim područjima.

Vlasnici bespravno sagrađenih objekata neće morati nigde da se prijavljuju, već će službenici katastra sami popisati objekte. To, ipak, ne znači da će popisani nelegalni objekti na taj način imati isti status kao i legalni.

Taj popis će biti obavljen uz podršku Svetske banke i koštaće oko 60 miliona dolara.

Katastar će, dobiti nalog da popiše sve objekte ako se nova vlada dogovori o tome, kako bi Srbija imala bar jedinstvenu evidenciju objekata kada građani već nemaju novca za legalizaciju.

Ustavni sud je jasno i glasno definisao uslove legalizacije, prema kojima se ne može vršiti umanjenje zakonskim odredbama, već to mogu da urade jedino lokalne samouprave svojim odlukama i pravilnicima, kojima određuju cenu legalizacije i povlastice.

Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju po Zakonu o legalizaciji objekata istekao je 29. januara, kao i rok dat lokalnim samoupravama da utvrde visinu naknada i umanjenja.

Zakon o legalizaciji objekata je stupio na snagu 1. novembra i predvideo je rok od 90 dana za podnošenje zahteva za legalizaciju i donošenje cenovnika legalizacije na lokalnom nivou. Njime se predviđa obimnija projektna dokumentacija i veći troškovi za vlasnike.

Inače, Zakon o legalizaciji objekata predviđa mogućnost plaćanja legalizacije na rate do 20 godina, ali lokalne samouprave mogu da smanje taj rok.

Gradovi i opštine mogu da propišu umanjenje naknade za vlasnika porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj ili stambeno-poslovnoj zgradi, koji je izgradnjom ili kupovinom trajno rešavao stambeno pitanje ako vlasnik ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje.

Umanjenje naknade je predviđeno i za vlasnike koji su izvršili opremanje građevinskog zemljišta sopstvenim sredstvima ili sredstvima od mesnog samodoprinosa i to srazmerno učešću u opremanju.

Možda Vam se svidi i