Sremska Mitrovica – Nacrt novog zakona o zaštiti potrošača usklađenog sa evropskim zakonodavstvom trebalo bi da se nađe pred poslanicima u novom sazivu skupštine.

Prema rečima načelnice odeljenja za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine, Vesne Novaković Novi zakon predviđa šira ovlašćenja nadležnih inspekcijskih organa i jačanje potrošačkog pokreta.

Generalno Novi zakon bi trebao da svakom potrošaču pruži viši stepen zaštite.

Inspektori u sprovođenju nadzora će proveravati da li je trgovac predao potrošaču obrazac za odustanak od ugovora, vratio novac u slučaju odustanka od ugovora, da li evidentirana reklamacija odgovara na njih u zakonom predviđenom roku, da li nepošteno posluju, a udruženja za zaštitu potrošača će pružati pravne savete i pomoć.

Zakonom se predviđa i uspostavljanje osnovnih kriterijuma koje moraju da ispunjavaju sva udruženja koja polažu pravo da budu udruženja za zaštitu potrošača, čime se povećava kredibilitet i poverenje u potrošački pokret.

U Sremskoj Mitrovici postoji registrovan Centar za edukaciju i zaštitu potrošača Sremska Mitrovica, ali njegov opstanak je doveden u pitanje.

Biljana Ubiparip je registrovala udruženje pre nekoliko godina, u vreme kada je bila nezaposlena i imala vremena da se posveti Centru čiji rad je na volonterskoj bazi, ali po zaposlenju više nije u mogućnosti da posveti dovoljno vremena funkcionisanju centra i prisustvovanju seminarima i predavanjima koja se održavaju. „Postoji velika verovatnoća da ću Centar za edukaciju i zaštitu potrošača morati ugasiti jer nema nikog zainteresivanog da preuzme na sebe obavezu njegovog vođenja, već duži vremenski period Centar je u pasivnom stanju i na žalost kao takav ne može nikome da koristi“, izjavila je Ubiparip.

Nacrt novog Zakona o zaštiti potrošača usklađen je sa evropskim regulativom, i to pre svega sa Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača i Direktivom 2013/11/EU o alternativnom rešavanju potrošačkih sporova koja je od ključnog značaja za unapređenje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

You may also like