Sremska Mitrovica – Najkasnije do sutra u ponoć svi građani Srbije sa pravom glasa mogu da očekuju obaveštenje u poštanskim sandučićima o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mesta na kojem glasaju i brojem pod kojim su upisani u izvod iz biračkog spiska.

Glasanje na biračkom mestu biće moguće samo ako birač pruži na uvid biračkom odboru važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu u kojima je jedinstven matični broj građana.

Pre glasanja građanima će biti obeležen prst sprejom od specijalnog nerastvorljivog UV mastila, vidljivog pod posebnom svetlošću UV lampe, a oni koji se u momentu zatvaranja biračkih mesta zateknu na biralištima, biće omogućeno da glasaju.

Birački listić biće svetlo plave boje, na A4 formatu, a kontrolni svetlo ljubičaste boje.

Na zbirnom izbornom listiću je 19 lista stranaka, koalicija i grupa građana.

You may also like