Sremska Mitrovica – Pored najavljenog smanjenja cene participacije na kupovinu lekova na recept u apoteci, danas su iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje najavljeni i jeftiniji lekovi sa A1-liste.

Novi Pravilnik o uslovima i kriterijumima za stavljanje leka na listu koji će da uvede red kada su u pitanju cene i dostupnost lekova koji se izdaju na recept danas je dostavljen Ministarstvu zdravlja na usvajanje.

Otvorenost RFZO pod jednakim uslovima prema svim učesnicima na tržištu, a koje je predviđeno novim Pravilnikom usklađenim sa evropskim, rezultiraće većom konkurencijom, nižim cenama i uštedama.

Novi Pravilnik omogućiće da lekovi sa liste A1 za koje se često plaća visoko novčano učešće, budu znatno jeftiniji, samim tim i dostupniji. A1 lista obuhvata one lekove koji se izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu.

Možda Vam se svidi i