Uništeno 16,5 kilometara mreža za krađu riba

Sremska Mitrovica – Radnici Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ uništili su 16,5 kilometara zaplenjenih mreža za ribokrađu i 222 komada ostalog alata koji se koristi za krađu ribe u Višnjićevu.

Rukovodilac službe „Lovstva“ u šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica Đorđe Grčanac rekao je da su pomenute mreže i alati za ribokrađu zaplenjeni na delu reke Save.
– Uništeni su mreža i alati za ribokrađu koji su zaplenjeni na tom području tokom druge polovine 2012, 2013. i prve polovine 2014. godine – rekao je Grčanac, dodajući da je tokom zaplene ribolovačka služba nailazila na razne probleme. Među njima, najteži je bio kada je tokom izvlačenja jedne od mreža naišla na zakačenu ručnu bombu.
Pomoćnik direktora „Vojvodinašuma“ za lovstvo i ribarstvo Branislav Stankov rekao je da su u poslednje dve i po godine podnete 22 prijave protiv poznatih počinilaca ribokrađe. – Imali smo slučajeve da su u ribokrađi uhvaćeni i ljudi koji imaju dozvolu za privredni ribolov – rekao je Stankov, dodajući da su ti isti tražili da im se dozvola za privredni ribolov produži što je, kako je kazao, odbijeno.
Uništenje mreža i drugih alata za ribokrađu izvršeno je posebno napravljenim sekačom kojim su mreže i svi alati usitnjeni tako da se više ne mogu uopšte koristiti, a nakon toga će biti prebačeni na deponiju. Javno preduzeće „Vojvodinašume“ upravlja ribolovnim područjem na Dunavu – gornje podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Obedska bara, Labudovo oko kod Pančeva i na reci Savi u navedenim deonicama od 48. do 85. i od 121. do 207 kilometara.

You May Also Like