U utorak 21. sednica Skupštine grada

Sremska Mitrovica –  Iduće zasedanje Skupštine grada Sremske Mitrovice održaće se u utorak, 28. januara 2014. godine, u sali I Skupštine grada Sremska Mitrovica, sa početkom u 10:00 časova.

Na dnevnom redu naći će se, između ostalog:

1. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o gradskim upravama

2. Predlog sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanjem čvrstim komunalnim otpadom na teritoriji grada Šapca i teritoriji grada Sremske Mitrovice

3. Predlog odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća  regionalna deponija „Srem – Mačva“ Sremska Mitrovica

4. Predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Sremska Mitrovica za 2014. godinu

5. Program održavanja čistoće na javnim površinama za 2014. godinu

6. Izmene i dopune statuta PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica

7. Program rada i poslovanja Apoteke Sremska Mitrovica za 2014. godinu

8. Program poslovanja Centra za socijalni rad „Sava“ za 2014. godinu

9. Plan i program poslovanja Doma zdravlja Sremska Mitrovica za 2014. godinu

10. Programi poslovanja ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma za 2014. godinu i to:

– atletski stadion

– Biblioteka „Gligorije Vozarović“

– Galerija „Lazar Vozarević“

– Zavod za zaštitu spomenika kulture

– Pozorišta „Dobrica Milutinović“

– PSC „Pinki“

– Turistička organizacija grada

– Istorijski arhiv „Srem“

– Centar za kulturu „Sirmijumart“

You May Also Like