Sremska Mitrovica – Osim trenutnih radova u mesnoj zajednici Slobodan Bajić Paja, sledeće godine u planu je proširenje radova na izradi fekalne kanalizacije.

Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica ima nekoliko ugovorenih projekata, čija se realizacija očekuje u narednom periodu.

DIREKCIJA_333

Jedan od novih ugovorenih projekata jeste projekat za izradu fekalne kanalizacije u više ulica u mesnoj zajednici Slobodan Bajić Paja.

Za izradu ovog projekta na tenderu je odabrano preduzeće Hidrozavod iz Novog Sada, a ukupna vrednost izrade projekta je 472.800, oo dinara.

“Izrada ovog projekta je već u toku, a planirani završetak je početak naredne godine, nakon čega će biti obezbeđeni uslovi da se u zavisnosti od raspoloživih sredstava pristupi izgradnji kanalizacije u nekoliko ulica u MZ Slobodan Bajić Paja”, rekao je Jovan Dobrić, direktor Direkcije za izgradnju grada Sremska Mitrovica.

You may also like