Radiće se javna rasveta u Jaliji

Sremska Mitrovica – Kako saznaljemo u Direkciji za izgradnju Grada Sremska Mitrovica, u toku je rad na projektu niskonaponske mreže i javne rasvete u naselju Jalija.

jalija

Projekat koji je ugovoren a najbolju ponudu na tenderu dalo je preduzeće Felt iz Rume koje će izraditi projekat za 4, 4 miliona dinara.

Na opremanju parcela namenjenih individualnom stanovanju ugovorena je i izgradnja fekalne kanalizacije, a taj posao je dobila Sloboda iz Obrenovca za 3, 2 miliona dinara i izgradnja vodovodne mreže koju je dobilo JKP Vodovod iz Sremske.

DIREKCIJA_333

U toku 2014. godine Direkcija za izgradnju garada izdvojila je značajna sredstava za izradu projektno – tehničke dokumentacije projekata čija se realizacija očekuje u narednom periodu.

You May Also Like